Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rada Dyscypliny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy posiedzeń 2020/2021

Posiedzenia Rady dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku odbywają się w miarę potrzeb, w sposób zapewniający terminową realizację zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 9 września 2021 r.

MATERIAŁY