Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rada Dyscypliny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy posiedzeń 2022/2023

Posiedzenia Rady dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna odbywają się w miarę potrzeb, w sposób zapewniający terminową realizację zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

Najbliższe posiedzenie Rady:

07.09.2023 

 

MATERIAŁY