Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rada dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z postanowieniami Statutu UJ, do zadań rady dyscypliny należy między innymi nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie, nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego i uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie.

Rada dyscypliny bierze także udział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz współpracuje w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii
ul. Gronostajowa 3a, p. 1.08
30-387 Kraków

 

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. Jacek Kozak

e-mail: jacek.kozak@uj.edu.pl
Tel.: +48/12-664-5299
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
pokój 3.40
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

 

 

Zastępca Przewodniczącego 

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka

e-mail: elzbieta.bilska-wodecka@uj.edu.pl
tel.: +48/12-664-5286
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
pokój 2.45
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

 

Sekretariat

mgr Elżbieta Krąż 

wgig.doktoranci@uj.edu.pl

tel.: +48/12-664-4356
pokój 1.09
Wydział Geografii i Geologii UJ
ul. Gronostajowa 3a
30-387 Kraków